Junior Einsteins Kildare - IntoKildare

Junior Einsteins Kildare

Junior Einsteins Kildare se yon founisè pratik ki genyen prim nan eksperyans STEM eksitan, enteresan, eksperimantal, pratik, entèaktif, ki bay pwofesyonèl nan yon anviwònman ki estriktire, ki an sekirite, sipèvize, edikatif ak amizan.

Sèvis yo genyen ladan yo; Pati anivèsè syans, klib apre lekòl, espektak lekòl syans, Pak syans, kan pandan ete, Halloween ak Nwèl ak Angajman Kominotè ak evènman antrepriz toupatou nan Kildare! Junior Einsteins ap ofri aktivite pou Timoun Envite nan Kay la nan K Club la ak lòt pwopriyete ki nan konte a.

Chanèl Sosyal