Aksè - IntoKildare

Priyorite Estratejik 4: Ranfòse Koneksyon Destinasyon ak Aksè

Aksyon 15: Ankouraje adopsyon prensip konsepsyon inivèsèl

Adopsyon prensip konsepsyon inivèsèl (sa vle di fè atraksyon touris, aranjman ak sèvis aksesib pou tout moun) pral pèmèt yon gwoup moun ki pi laj jwi eksperyans touris yo nan Kildare. Sa gen ladann jèn yo, granmoun yo ak moun ki gen divès kapasite. Nouvo biznis touris ak ki deja egziste yo pral ankouraje yo adopte prensip konsepsyon inivèsèl ak konsepsyon zanmitay laj nan devlopman ak operasyon biznis yo.

 

Into Kildare pral kolabore ak County Kildare Access Network ak Kildare County Council pou ankouraje biznis touris yo adopte prensip konsepsyon inivèsèl.